Vòng cổ đẹp

7 lời khuyên cho bạn gái khi chọn vòng cổ cho mình

Nếu bạn muốn trang phục của bạn để thực sự làm cho bạn nổi bật, quăng vào một chiếc vòng cổ tuyên bố. Họ đi vào tấn kích thước và hình dạng khác nhau,...